Prijava

Poštovani kupci,

S obzirom na medijsku kampanju koja se odnosi na kvalitetu dizelskih goriva na određenim benzinskim servisima Crodux derivata dva d.o.o.,  kao naše cijenjene kupce, želimo Vas informirati o stvarnim činjenicama po tom pitanju.

Dana 18.12.2014. ministar Vrdoljak je izašao u javnost sa informacijom kojom navodi da na 3 benzinska servisa Crodux derivata dva d.o.o. uzorci dizelskog goriva ne odgovaraju propisanoj kvaliteti u pogledu zimske kvalitete goriva.
Propisana zimska kvaliteta goriva, tj. filtrabilnost iznosi  -15°C, a po nalazu Zavoda za ispitivanje kvalitete goriva je navedeno da su analizirani uzorci Crodux derivati dva d.o.o. imali filtrabilnost od svega -13°C.

Želimo posebno napomenuti da filtrabilnost označava sposobnost goriva da ne mijenja svojstva tečenja do vanjskih temperatura od maximalno -15°C te da se filtrabilnost ne odnosi na kvalitetu samog goriva. To znači da smanjena filtrabilnost ne može prouzročiti štetu na motoru.  U slučaju temperaturnih prekoračenja može doći do otežanog pokretanja motora, ali samo ukoliko vanjska temperatura dosegne -15°C i niže.

Dana 19.12.2014. smo održali press konferenciju na kojoj smo iznijeli naša stajališta u pogledu politike kvalitete. Tvrtka Crodux pridržava se europskih standarda kvalitete EN 228 za benzinska goriva i standarda EN 590 za dizelska goriva. Europske norme kvalitete definiraju više kriterije kvalitete od zahtjeva koji se primjenjuju prema Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva u RH. Crodux uvozi najkvalitetniji dizel i to sa filtarbilnošću koja se kreće između  -17°C i  -18°C, što su vrijednosti veće od minimalno propisanih -15°C  za zimsku kvalitetu dizel goriva i za koje do sada nismo nikada imali primjedbi na kvalitetu.

Tek nakon održane press konferencije smo dobili i prvi službeni, pisani dokument kojim smo prozvani u javnosti za plasiranje robe loše kvalitete. Nalaz je izdan od strane ZIK-a, Zavoda za ispitivanje kvalitete, privatnog društva koje nije akreditirano za uzorkovanje nafte i naftnih derivata prema normi HRN EN 14275 što je razvidno iz registra Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), niti posjeduje akreditaciju za metodu određivanja točke filtrabilnosti goriva norme HRN EN 116 što je vidljivo i iz prilaženih certifikata samog Zavoda za ispitivanje kvalitete koji samo potvrđuju naše navode na temelju kojih smo prozvani od strane ministra Vrdoljaka i Ministarstva gospodarstva.

Uvjeravamo Vas da drušvo Crodux derivati dva d.o.o. uvijek osobitu pažnju poklanja kvaliteti svojih proizvoda te da će i nadalje ispunjavati visoke zahtjeve svojih kupaca.

Zahvaljujemo na do sada iskazanom povjerenju i nadamo se i nadalje uspješnoj suradnji.

Uprava Crodux derivata dva d.o.o.

Izvješće o kvalitativnoj kontroli