Petrol d.o.o. je s upraviteljem željezničke infrastrukture, trgovačkim društvom HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, sklopio ugovor o zakupu crpnih postrojenja za namirivanje vučnih željezničkih vozila gorivom u kolodvorima Bjelovar, Koprivnica, Varaždin, Zagreb Glavni kolodvor, Nova Kapela, Osijek, Vinkovci, Zagreb Ranžirni kolodvor, Karlovac, Ogulin, Rijeka, Pula, Ploče, Knin, Split-Solin i Šibenik, čime je preuzeo obvezu snabdijevanja željezničkih prijevoznika pogonskim gorivom eurodizel. Sve potrebne informacije o načinu i uvjetima pod kojima se željeznički prijevoznici mogu opskrbiti pogonskim gorivom eurodizel na navedenih 16 crpnih postrojenja, možete naći ovdje:

Opći uvjeti korištenja RFID privjesaka za snabdijevanje gorivom željezničkih vozila

Opis usluge opskrbe gorivom na crpnim postrojenjima – revizija

Uputstva za korištenje tankomata na HŽ crpnim postrojenjima

Kartica za gorivo

PETROL kartica prilagođena je individualnim potrebama tvrtke.

Kartice za gorivo Saznajte više