Naša nacionalna valuta je kuna i jedino gotovinsko sredstvo plaćanja. Obzirom da smo turistička zemlja s velikim priljevom turista tokom cijele godine, koji uglavnom dolaze sa stranom valutom plaćanja, omogućili smo konverziju stranih valuta u kune. Svim našim korisnicima, domaćim i stranim, omogućavamo sigurnu i brzu konverziju strane gotovine u kune, a svaka konverzija popraćena je potvrdom o otkupu. Konverzija strane valute dostupna je tijekom cijelog radnog vremena benzinskog servisa.

Od stranih valuta do kuna – sigurno i brzo!

Kartica za gorivo

PETROL kartica prilagođena je individualnim potrebama tvrtke.

Kartice za gorivo Saznajte više