Crodux derivati dva d.o.o., od listopada 2021. godine postao je član Petrol grupe, a više o samoj integraciji pročitajte na poveznici Petrol i Crodux: Najbolje od oba svijeta.

Grupa Petrol posluje u Republici Hrvatskoj od 1996. godine kada je osnovana tvrtka Petrol d.o.o. U Hrvatskoj trguje proizvodima od nafte, naftnim derivatima te ostalom trgovačkom robom. Prve tri godine poduzeće je poslovalo samo na području veleprodaje, a 1999. god. počinje razvijati vlastitu maloprodajnu mrežu. Grupa Petrol u Hrvatskoj danas ima 202 benzinskih postaja, koje su raspoređene po svim županijama.

Pročitajte više o Petrolu.

Kartica za gorivo

PETROL kartica prilagođena je individualnim potrebama tvrtke.

Kartice za gorivo Saznajte više